Top

Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Ngày đăng: 19-07-2014, 4:30 pm

 Ngày 15/7/2014 tại số 38 Đại lộ Độc Lập Vsip 1 huyện Thuận An tỉnh Bình Dương, thể theo lời kêu gọi của lãnh đạo công ty Amcham Việt Nam và ngày thế giới tôn vinh Người Hiến máy tình nguyện của Amcham, công ty II-VI Việt Nam đã nhiệt tình kêu gọi nhân viên của mình tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày 15/7/2014 tại số 38 Đại lộ Độc Lập Vsip 1 huyện Thuận An tỉnh Bình Dương, theo lời kêu gọi của lãnh đạo công ty Amcham Việt Nam và ngày thế giới tôn vinh Người Hiến máy tình nguyện của Amcham, công ty II-VI Việt Nam đã nhiệt tình vận động nhân viên của mình tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Sự tham gia tích cực của các bạn trong ngày hội này đã góp phần cổ vũ tinh thần cùng tham gia “hiến máu cứu người”.

Tham gia cùng ngày hội hiến máu năm nay của công ty II-VI Amcham Việt Nam, Nghĩa Phát đưa đến nhiều nhà bạt ống tròn phủ bạt trắng kích thước 6m x 4m, có quây bạt xung quanh và không quây dùng là nơi làm thủ tục đăng ký và phòng lấy máu cho nhân viên.

Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Kết thúc ngày hội Hiến máu nhân đạo, hàng trăm ml máu được bổ sung cho ngân hàng máu, giúp cứu sống không ít bệnh nhân. Và Nghĩa Phát rất vinh dự, tự hào vì được góp một phần nhỏ công sức trong ngày hội này.

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam

Nhà bạt ống tròn tại Bình Dương - Ngày hội Hiến máu nhân đạo của Amcham Việt Nam


Bài viết liên quan