Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Là đơn vị tự sản xuất và gia công bạt che hàng, bạt che nắng mưa, nên công ty chúng tôi-công ty tổ chức sự kiện Nghĩa Phát đưa ra mức giá bán bat che vô cùng hấp dẫn.

Là đơn vị tự sản xuất và gia công bạt che hàng, bạt che nắng mưa, nên công ty chúng tôi-công ty tổ chức sự kiện Nghĩa Phát đưa ra mức giá bán bat che vô cùng hấp dẫn.

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Giá thấp nhất là 30.000 đ/m2 và cao nhất là 60.000đ/m2 tùy thuộc vào loại bạt và mẫu mã.

Mức giá bán bạt che chi tiết như sau:

Bạt Huệ Linh giá bán từ 30.000đ/m2 đến 45.000đ/m2

Bạt Korea giá bán từ 45.000đ/m2 đến 60.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Chúng tôi còn nhận gia công đủ mọi kích thước theo yêu cầu của khách hàng và nhất là chúng tôi hoàn toàn miễn phí khảo sát cho khách hàng.

Hình ảnh Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2

Bán bạt che hàng, bạt che nắng mưa giá 30.000đ/m2