Dù che nắng không chỉ là công việc còn là niềm vui

Đối với nhiều người công việc lắp dựng dù che nắng, dù che nắng mưa, dù che ngoài trời cho các sự kiện.

Đối với nhiều người công việc lắp dựng dù che nắng, dù che nắng mưa, dù che ngoài trời cho các sự kiện... cũng như bao công việc khác là hoạt động mưu sinh hằng ngày.

Việc leo trèo, gắn các mối nối , sắp xếp lắp dựng cột trụ , căng dây cáp, mở dù, bung dù, cột dù... gần như đã trở nên thành thạo đối với họ.

Dù che nắng không chỉ là công việc còn là niềm vui

Dù che nắng, dù che nắng mưa, dù che ngoài trời

Cách họ nhìn khuôn viên dựng dù, tính toán số lượng dây buộc, độ cao tối đa của cột dù, hay những rủi ro có thể xảy ra khi có gió hay cây cối trong khu vực mới thấy hết được việc lắp dựng du che nang, du che nang mua dùng cho sự kiện cũng lắm nhiều điều phải học.

Dù che nắng không chỉ là công việc còn là niềm vui

Dù che nắng, dù che nắng mưa, dù che ngoài trời

Nhưng không phải công việc hằng ngày cơm áo gạo tiền mà người công nhân không tìm được niềm vui cho mình. Phải nhìn thấy họ sau khi hoàn thành xong một công trình, nhìn cái cách họ chiêm ngưỡng công trình, mĩm cười, đôi khi là lấy điện thoại lưu lại vài tấm hình làm kỷ niệm mới thấy hết được niềm vui của công việc này.

Dù che nắng không chỉ là công việc còn là niềm vui

Dù che nắng, dù che nắng mưa, dù che ngoài trời

Thông thường sẽ có ít nhất là 4 đến 8 người dựng dù tùy theo độ lớn và trụ chống cũng như cáp buộc dù. Chưa nói đến có những khi phải thực hiện việc lắp dù vào ban đêm để kịp tiến độ của sự kiện thì nỗi cực nhọc lại càng tăng thêm.Tuy vậy mỗi công việc đều có cái khó cái khổ của nó, nhưng bên cạnh cái khó cái khổ đó lại là niềm vui.

Hình ảnh Dù che nắng không chỉ là công việc còn là niềm vui