Top

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

 Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều Nghĩa Phát dao động từ 25.000đ/m2 đến 55.000đ/m2.

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Cho thuê thiết bị tổ chức sự kiện nhất là nhà bạt, nhà bạt không gian tại TPHCM và các tỉnh thành miền Nam đang trở thành một trong những thị trường cạnh tranh nhất.

Nếu không xét đến chất lượng của thiết bị, cung cách phục vụ thì giá thành luôn là yếu tố then chốt quyết định việc ký kết thuê nhà bạt từ phía khách hàng.

Giá thuê nhà bạt càng thấp sẽ dễ dàng được khách hàng đồng ý hơn. Gần 10 năm cung cấp thiết bị cho thị trường, công ty cho thuê thiết bị tổ chức sự kiện Nghĩa Phát đã thống nhất mức giá báo cho khách hàng:

Nhà bạt, nhà lều, nhà bạt lều dao động từ 25.000đ/m2 đến 30.000đ/m2.

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Nhà bạt công nghiệp, nhà bạt không gian, nhà tiền chế dao động từ 49.000đ/m2 đến 65.000đ/m2.

Mức giá trên còn chưa kèm theo ưu đãi cho khách hàng từ chính công ty như:

+ Miễn phí vận chuyển và lắp đặt < 20km.

+ Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công và lắp đặt.

+ Bạt sử dụng cho thiết bị đảm bảo mới >70%.

+ Bạt che được dùng là loại bạt 2 da, cách nhiệt tốt nhất trên thị trường.

Hình ảnh Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

Giá thuê nhà bạt không gian, nhà bạt lều, nhà lều

0913 59 49 79