Top

100m2 diện tích căn hộ được sử dụng tối thiểu 20m2 chỗ đỗ xe

Ngày đăng: 30-06-2013, 3:36 pm

Nhà ở thương mại có 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải được bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe. Trong khi đó, đối với nhà ở xã hội, với diện tích sử dụng căn hộ tương tự sẽ chỉ được bố trí 12m2.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng. Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nhận được một số ý kiến từ các địa phương và doanh nghiệp về việc đề nghị hướng dẫn chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng.

Chỗ đỗ xe luôn là vấn đề nhức nhối trong các khu đô thị, các tòa nhà cao tầng

Chỗ đỗ xe luôn là vấn đề nhức nhối trong các khu đô thị, các tòa nhà cao tầng

 

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đưa ra hướng dẫn về các chỉ tiêu liên quan đến kiến trúc, quy hoạch. Theo đó, về chỉ tiêu chỗ đỗ xe (bao gồm cả ô tô, xe máy, xe đạp), đối với nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe). Trong khi đó, đối với nhà ở xã hội thì với diện tích sử dụng căn hộ tương tự sẽ chỉ được bố trí 12m2.

Sở dĩ có việc hướng dẫn như vậy là theo Bộ Xây dựng, tiêu chuẩn “TCXDVN 323:2004. Nhà ở các tầng – Tiêu chuẩn thiết kế” có các quy định không phù hợp nên đã bị hủy bỏ. Cụ thể, TCXDVN 323: 2004 quy định chỗ để xe ô tô trong nhà ở cao tầng được tính từ 4 hộ đến 6 hộ có 1 chỗ để xe với tiêu chuẩn diện tích là 25m2//xe; Với chỗ để xe môtô, xe máy thì được tính: 2 xe máy/hộ với tiêu chuẩn diện tích từ 2,5m2/xe đến 3,0m2/xe và 1 xe đạp/hộ với tiêu chuẩn diện tích: 0,9m2/xe…

Cũng tại văn bản gửi các địa phương, Bộ Xây dựng cũng cho biết trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dự án nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhưng có sự thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng thì phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở được tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Nếu dân số sau khi điều chỉnh không vượt quá 1,5 lần dân số theo quy hoạch cũ thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được phê duyệt.

Trường hợp các dự án phát triển nhà ở mới (nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) đều được áp dụng bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người.

Theo dantri.com.vn


Bài viết liên quan