Bầu cử đại biểu quốc hội và HDND năm 2016 tại quận 3 TPHCM

Ngày đăng: 30-06-2016, 9:00 am

Đối với một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện thì sự kiện Bầu cử quốc hội năm 2016 đã diễn ra vừa qua cũng là một trong những điều mà công ty tổ chức sự kiện Nghĩa Phát cần quan tâm vì cũng dùng đến các thiết bị che mát, tạo không gian như dù che nắng, dù che ngoài trời, dù che nắng mưa....và nếu tổ chức tốt và cung cấp thiết bị hoàn hảo công ty cũng có thể có được những hợp đồng bán dù checho thuê dù che trong các sự kiện khác diễn ra tại các điểm bỏ phiếu này. Và đây là thông tin về một điểm bỏ phiếu ở quận 3 TPHCM

Sáng ngày 22/5/2016, hòa cùng với không khí cả nước, cử tri quận 3 cũng đồng loạt đi bỏ phiếu bầu bầu cử quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp niên khóa 2016-2021.

Dù che nắng mưa và Sự kiện bầu cử năm 2016 tại TPHCM

Dù che nắng mưa -  Điểm bó phiếu 52 Bầu cử năm 2016 tại quận 3 TPHCM

Các điểm bỏ phiếu đều tận dụng không gian của các trường học hoặc khu phố, không ít điểm bỏ phiếu lớn còn thuê cả dù che ngoài trời che mát cho toàn bộ không gian diễn ra sự kiện. Như điểm bỏ phiếu số 52 được tổ chức tại trường mầm non tuổi thơ 7, phường 7, quận 3 TPHCM, đã liên hệ với đơn vị cho thuê dù che và chọn thuê một dù che nắng màu trắng đỏ dùng cho sự kiện bỏ phiếu tại đây.

Dù che nắng mưa và Sự kiện bầu cử năm 2016 tại TPHCM

Dù che nắng mưa -  Điểm bó phiếu 52 Bầu cử năm 2016 tại quận 3 TPHCM

Được biết, hoạt động bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng  nhân dân các cấp niên khóa 2016-2021 nhiều điểm bỏ phiếu kết thúc từ rất sớm và một số địa phương đạt được số cử tri đi bầu gần 100%.

Toàn bộ hình ảnh và thông tin của sự kiện Bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp  năm 2016 đều được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn khác nhau.

Nguồn: http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2Ftintuc&Category=B%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+%C4%91%E1%BA%A1i+bi%E1%BB%83u+QH+kh%C3%B3a+XIV+-+H%C4%90ND+c%C3%A1c+c%E1%BA%A5p+nhi%E1%BB%87m+k%E1%BB%B3+2016-2021&ItemID=4102&Mode=1

http://soha.vn/nguyen-thu-tuong-nguyen-tan-dung-di-bo-den-diem-bau-cu-o-tphcm-20160522082810657.htm