Top

Các chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Mỹ tháng 5 năm 2013

Ngày đăng: 17-07-2013, 5:52 pm

Trong tháng 5/2013, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ đạt hơn 19,2 triệu USD, tăng 20% so với tháng trước và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này đạt 76,6 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tháng 6/2013, dự báo kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng, ước đạt hơn 20 triệu USD, tăng 4.1% so với tháng trước và tăng mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường Mỹ đạt 95,6 triệu USD, tăng 20.7% so với cùng kỳ năm trước.

Chủng loại nhựa xuất khẩu

Tháng 5/2013, xuất khẩu tới thị trường Mỹ gồm 19 chủng loại nhựa, trong đó, có 5 chủng loại nhựa đạt kim ngạch trên 1 triệu USD. Đó là các sản phẩm dùng trong vận chuyển, đóng gói; vải bạt; túi nhựa, sản phẩm gia dụng và tấm, phiến, màng nhựa.

Các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Mỹ trong tháng 5/2013 đạt 4,3 triệu USD, chiếm 22,9% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 4,3%. Dự báo, trong các tháng tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Xuất khẩu sản phẩm vải bạt tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu, đạt 3,8 triệu USD, tăng mạnh 35,1% so với tháng trước. Theo đó, tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ của vải bạt tăng lên 20,3%. Đây là sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tiềm năng trong thời gian tới. Dự báo trong các tháng tiếp theo, xuất khẩu sản phẩm nhựa này tới thị trường Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

Trong 1 vài tháng trở lại đây, sản phẩm túi nhựa tới thị trường Mỹ đã vươn lên và duy trì ở vị trí thứ 3 vê kim ngạch xuất khẩu. Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường Mỹ trong tháng 5/2013 đạt 1,8 triệu USD, chiếm 9,8% tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu túi nhựa tới thị trường này tăng 35%. Với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh như hiện nay, sản phẩm này được dự báo sẽ là sản phẩm nhựa xuất khẩu chủ lực của nước ta tới thị trường Mỹ trong thời gian tới.

Ngược lại với 3 chủng loại nhựa xuất khẩu kê trên, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dụng trong tháng 5/2013 giảm mạnh so với tháng trước, mức giảm là 31,1%, đạt 1.4 triệu USD, chiếm 7,7% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa.

Chủng loại nhựa xuất khẩu

Chủng loại nhựa xuất khẩu

Sản phẩm tấm, phiến, màng nhựa xuất khẩu nhiều thứ 5 tới thị trường Mỹ trong tháng 5/2013 đạt hơn 1 triệu USD, chiếm 5,7% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Trong các tháng vừa qua, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tấm, phiến, màng nhựa tới thị trường Mỹ liên tục giảm và trong tháng 5/2013 tiếp tục giảm 25,5%. Qua đây có thể nhận định rằng, các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm nhựa hơn nữa để canh tranh với các doanh nghiệp nước khác trên thế giới. Với đà tăng trưởng chung của ngành nhựa nước ta tới thị trường Mỹ, dự báo các tháng tiếp theo của năm 2013, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tấm, phiến, màng nhựa sẽ tăng trở lại.

Một số sản phẩm khác đạt kim ngạch xuất khẩu khá cao trong tháng 5/2013 là tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác khác đạt kim trên 787,9 nghìn USD, chiếm 4,2% tỷ trọng xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ. Mặc dù đây là sản phẩm nhựa được thị trường Mỹ ưa chuộng trong thời gian qua nhưng so với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác lại giảm 18% do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khan; xuất khẩu sản phẩm thiết bị vệ sinh tới thị trường Mỹ trong tháng 5/2013 đạt 409,3 nghìn USD, chiếm 2.2% tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm nhựa này của nước ta tới thị trường Mỹ, tăng 18.3% so với cùng kỳ tháng trước.

Trong tháng 5/2013, một số sản phẩm nhựa xuất khẩu của nước ta tới thị trường Mỹ tăng trưởng rất mạnh mặc dù kim ngạch vẫn còn khiêm tốn. Đó là: đồ dùng trong văn phòng, trường học tăng 66,9% đạt 54,2 nghìn USD; đồ vật dùng trong xât lắp tăng 36,4% đạt 273,8 nghìn USD; Dây đai tăng 34.3% đạt 30,6 nghìn USD và các loại ống, phụ kiện tăng 28,4% đạt 362,5 nghìn USD.

Theo vietnamshipper.com


Bài viết liên quan