Top

Hapro khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Ngày đăng: 30-12-2014, 12:01 pm

Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro đã chính thức được vận hành từ 2013 và hiện thu hút gần 25 doanh nghiệp đầu tư sản xuất nên việc xây dựng một hệ thống nước thải là cần thiết. Dự án sẽ giúp Hapro thu hút thêm được nhà đầu tư vừa góp phần bảo vệ môi trường

Nhà bạt cùng Hapro khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Nhà bạt cùng Hapro khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Chính vì vậy, sáng ngày 29/12, chủ đầu tư của Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro đã tiến hành lễ khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Cụm công nghiệp thực phẩm này. Để tiến hành lễ khởi công, chủ đầu tư đã dùng nhà bạt làm không gian chính của buổi lễ. Nhà bạt đuợc sử dụng là nhà bạt không gian với khổ ngang từ 10m đến 12m, chiều dài 5m có một trụ nên khi bố trí vị trí ngồi cho các khách mời vẫn tạo đựơc sự thóang mát.

Với sự hỗ trợ từ UBND thành phố Hà Nội, Hapro đã vào đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tự động, hiện đại, sử dụng phương pháp xử lý sinh học trên khu đất có diện tích 3.964m2 với công suất xử lý 600m3/ngày đêm.

Nhà bạt cùng Hapro khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Nhà bạt cùng Hapro khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Với thiết kế khá vững chắc nhưng không khó tháo lắp, nhà bạt cũng đã trả lại không gian cho chủ đầu tư tiến hành thi công dự án ngay khi thực hiện xong lễ khởi công

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5/2015. Nước thải sau khi qua xử lý đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc tưới tiêu nông nghiệp của nhân dân trong vùng.


Bài viết liên quan