Top

Hội nghị Đại biểu người lao động Agiribank chi nhánh tỉnh An Giang

Ngày đăng: 09-04-2014, 9:10 am

Nghiaphat.vn - Ngày 04/4/2014, tại Hội sở Agribank chi nhánh tỉnh An Giang, Hội nghị Đại biểu người lao động Agiribank chi nhánh tỉnh An Giang đã được tổ chức sự kiện với sự có mặt của 90 đại biểu ưu tú được bầu từ cơ sở, đại diện cho 524 cán bộ, viên chức và người lao động của chi nhánh.

Hội nghị Đại biểu người lao động Agiribank chi nhánh tỉnh An Giang

Hội nghị Đại biểu người lao động Agiribank chi nhánh tỉnh An Giang

Trong năm 2013, mặc dù hoạt động kinh doanh đã gặp không ít những khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang vẫn hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần đáng kể vào sự phát triển của toàn ngành và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh đến 31/12/2013: Tổng nguồn vốn huy động nội tệ đạt 5.893 tỷ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm (+ 851 tỷ) và đạt 102,5% chỉ tiêu kế hoạch năm; Tổng nguồn vốn huy động ngoại tệ đạt 4,5 triệu USD đồng, tăng 6,5% so với đầu năm (+ 0,3 triệu USD) và đạt 102,1% chỉ tiêu kế hoạch năm. Tổng dư nợ 9.346 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm (+994 tỷ) và đạt 100% kế hoạch năm; Tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng 1,8% trên tổng dư nợ; quỹ thu nhập đạt 224,8 tỷ đồng; nghiệp vụ thẻ tiếp tục tăng trưởng ổn định, liên tục là ngân hàng dẫn đầu thị trường về số lượng thẻ và hệ thống ATM trên địa bàn, tổng số thẻ các loại đã phát hành là 185.969 thẻ, số dư trên tài khoản thẻ là 206.775 triệu đồng; Agribank chi nhánh tỉnh An Giang tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn với dư nợ thường xuyên chiếm 90,8%/Tổng dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, toàn thể cán bộ, viên chức chi nhánh đã tự nguyện đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.

Hội nghị đại biểu người lao động Agribank chi nhánh tỉnh An Giang năm 2014 tập trung thảo luận dân chủ đóng góp và đánh gía kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, triển khai nhiệm vụ và những giải pháp kinh doanh năm 2014 để phấn đấu tiếp tục giữ vững là ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh và giữ vai trò chủ lực trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo công khai tài chính năm 2013; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC-LĐ năm 2013 cùng ý kiến đóng góp, những giải pháp sát thực và những bài học kinh nghiệm thực tế để nhân rộng trong toàn chi nhánh. Đại hội đã biểu quyết những chỉ tiêu trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động Agribank chi nhánh tỉnh An Giang năm 2014 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Hội nghị Đại biểu người lao động Agiribank chi nhánh tỉnh An Giang

Hội nghị Đại biểu người lao động Agiribank chi nhánh tỉnh An Giang

Trong năm 2014, chi nhánh đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường các biện pháp xử lý và thu hồi nợ xấu, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Tại Hội nghị đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng cho các chi nhánh đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2013, đồng thời phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 và kêu gọi toàn thể CBVC-LĐ hãy phát huy thành tích đã đạt được, tích cực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Agribank tại địa phương.

Theo https://www.agribank.com.vn


Bài viết liên quan