Top

Hội nghị khách hàng 2014 của điện lực Ninh Bình

Ngày đăng: 03-04-2014, 12:05 pm

Nghiaphat.vn - Sáng 3/4, Điện lực TP Ninh Bình đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014.

Hội nghị khách hàng 2014 của điện lực Ninh Bình

Hội nghị khách hàng 2014 của điện lực Ninh Bình

Hiện nay Điện lực thành phố Ninh Bình đang quản lý và bán điện cho 40.492 khách hàng sử dụng; trong đó: Khách hàng thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp có 21 khách hàng; 1.286 khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp; 1.286 khách hàng kinh doanh dịch vụ; 37.242 khách hàng tiêu dùng và 675 khách hàng khác. Trong 3 tháng đầu năm 2014, lượng điện thương phẩm của Điện lực Thành phố đạt 28,76 triệu kWh, tổn thất 6,61%, doanh thu đạt 48,83 tỷ đồng.

Đây là hội nghị khách hàng nhằm nâng cao hơn nữa công tác dịch vụ của Điện lực Thành phố nói riêng và Công ty Điện lực Ninh Bình nói chung, đồng thời qua đây để giao lưu, trao đổi những khó khăn, trở ngại của ngành điện với khách hàng, trên cơ sở đó mà thực hiện tốt phương châm của Giám đốc công ty là " Dễ tiếp cận- Dễ giao dịch- Dễ giám sát".

Với mục đích như vậy, Hội nghị đã nhận được những ý kiến quý báu của các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, như: Việc cung ứng điện, cắt điện, thu tiền điện, thái độ phục vụ của nhân viên ngành điện...

Các ý kiến đã trao đổi thẳng thắn và được Lãnh đạo Công ty cũng như Điện lực Thành phố tiếp thu, giải trình ngay tại hội nghị.

Theo https://citinews.net