Top

Hội nghị khách hàng BHNT Bưu điện tại các đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 30-04-2014, 5:35 pm

Nghiaphat.vn - Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động và tăng doanh thu dịch vụ Bảo hiểm PTI trên toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Prevoir tổ chức Hội nghị Khách hàng BHNT Bưu điện tại các đơn vị trực thuộc. Qua Hội nghị khách hàng, nhân viên Prevor đã giới thiệu với khách hàng về những sản phẩm đang cung cấp và lợi ích mang lại cho khách hàng khi tham gia sử dụng.

Hội nghị khách hàng BHNT Bưu điện tại các đơn vị trực thuộc

Hội nghị khách hàng BHNT Bưu điện tại các đơn vị trực thuộc

Tổng kết số lượng hợp đồng ký thành công tại các Hội nghị trong tháng 3, tháng 4 toàn Bưu điện tỉnh là 92 hợp đồng với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Việc tổ chức Hội nghị khách hàng là một trong những cách làm hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng, cung cấp thông tin hữu ích để khách hàng biết và sử dụng dịch vụ BHNT, góp phần tăng Doanh thu dịch vụ này cho đơn vị.

Nhân dịp này Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quân với chiến dịch đổi mới hoạt động tại Bưu điện Văn hoá xã. Do Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động và triển khai Chiến dịch đến toàn thể CBCNV và nhân viên điểm BĐVHX.

Theo https://www.congdoanbdvn.org.vn


Bài viết liên quan