Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tam Trinh

Ngày đăng: 05-03-2014, 8:27 am

Nghiaphat.vn - Agribank chi nhánh Tam Trinh vừa tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2014. Tham dự có 34 doanh nghiệp là khách hàng thân thiết của chi nhánh, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ đạt danh hiệu lao động xuất sắc của chi nhánh.

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tam Trinh

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tam Trinh

Ông Trần Lê Lai Giám đốc Agribank- chi nhánh Tam Trinh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chi nhánh trong những năm vừa qua, đồng thời lắng nghe ý kiến của khách hàng về thái độ phục vụ cũng như trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong chi nhánh.

 

Ông Trần Lê Lai Giám đốc Agribank chi nhánh Tam Trinh đã thông báo một số kết quả hoạt động kinh doanh để đánh giá những mặt đã làm được, và những tồn tại, hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp kinh doanh phù hợp hơn cho năm 2014. Theo đó, công tác chăm sóc khách hàng và tiếp thị tại chỗ được toàn thể cán bộ - công nhân viên trong chi nhánh thực hiện tốt, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp làm công tác huy động vốn. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả khả quan đặc biệt trong công tác huy động nguồn vốn dân cư. Tổng nguồn vốn quy đổi đến 31/12/2013 đạt 1.505 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 790 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng 49% so với thời điểm 31/12/2012; Tổng dư nợ quy đổi tại thời điểm 31/12/2013 là 2.106 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đổi mới mạnh mẽ nhận thức và phong cách giao dịch của cán bộ Agribank theo phương châm: Ngân hàng mang sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng thay vì khách hàng tự tìm đến ngân hàng để giao dịch…

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tam Trinh

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tam Trinh

Tại hội nghị khách hàng, các doanh nghiệp cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với chi nhánh Tam Trinh đã kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của kinh tế thị trường, chúc mừng chi nhánh đã đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình và có chuyên môn nghiệp vụ. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ sự gắn bó hơn nữa với chi nhánh trong những năm tiếp theo.

Theo https://www.agribank.com.vn


Bài viết liên quan