Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tây Sơn

Ngày đăng: 21-04-2014, 10:34 am

Nghiaphat.vn - Sáng 19/4/2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Sơn đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014.

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Agribank Tây Sơn

Đ/c NguyễnAnh Tuấn - GĐ Ngân hàng NN&PTNT Tây Sơn báo cáo hoạt động kinh doanh quý 1/2014

Năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Sơn đã huy động được 247 tỷ đồng, vốn nội tệ đạt 241 tỷ đồng, huy động tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, các tầng lớp dân cư tổng số vốn đạt hơn 216,3 tỷ đồng, tổng số vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 267 ngàn USD, cho vay 2.304 khách hàng, tổng dư nợ đạt 700,7 tỷ đồng, trong đó số dư nợ ngắn hạn 584,8 tỷ đồng, trung hạn, dài hạn là 115,9 tỷ đồng, doanh số thu nợ theo quyết định 26 của UBND tỉnh là 38,8 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn có 3.547 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM, 856 khách hàng sử dụng dịch vụ SMS.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tây Sơn đã thường xuyên đẩy mạnh các chính sách chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, ưu tiên cho vay phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, mở rộng đầu tư, góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị. Ngoài các hoạt động kinh doanh, hàng năm cán bộ, viên chức Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Sơn đã tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai, bão lụt, các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách, hộ nghèo và gia đình có công với cách mạng.

Những kết quả đạt được của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tây Sơn thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống nhân dân

Theo https://huongson.gov.vn


Bài viết liên quan