Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Điện lực Gia Viễn

Ngày đăng: 09-04-2014, 9:05 am

Nghiaphat.vn - Sáng 8/4, tại hội trường UBND huyện, Điện lực Gia Viễn đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014.

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Điện lực Gia Viễn

Hội nghị khách hàng năm 2014 của Điện lực Gia Viễn

Điện lực Gia Viễn hiện có 68 người được chia làm 5 đội quản lý vận hành và 3 phòng, ban nghiệp vụ giúp việc. Điện lực Gia Viễn hiện đang quản lý và bán điện cho 35.593 khách hàng; trong đó có 131 khách hàng nông, lâm ngư nghiệp, 1.269 khách hàng sản xuất công nghiệp, 92 khách hàng kinh doanh dịch vụ, 33.461 khách hàng tiêu dùng, 640 khách hàng khác. Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2013 điện thương phẩm đạt 66,3 triệu kWh, tổn thất điện năng là 11,57%; 3 tháng đầu năm 2014 đạt 15,17 triệu kWh, tổn thất 12,36%.

Tại hội nghị khách hàng, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình và lãnh đạo Điện lực Gia Viễn mong muốn được nghe ý kiến của các khách hàng về những bất cập, tồn tại của ngành Điện; chất lượng phục vụ của cán bộ, công nhân viên ngành Điện. Các khách hàng dự hội nghị đã sôi nổi, thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình. Nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao việc phục vụ của cán bộ, công nhân viên ngành Điện chủ và đề nghị ngành tập trung đầu tư nâng cấp lưới điện, máy biến áp ở một số vị trí cụ thể.

Giám đốc Công ty điện lực Ninh Bình và lãnh đạo Điện lực Gia Viễn đã tiếp thu và trực tiếp trả lời những kiến nghị, đề xuất của khách hàng.

Theo https://baoninhbinh.org.vn