Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Hương Thuỷ

Ngày đăng: 18-05-2014, 11:28 am

 Nghiaphat.vn - Điện lực Hương Thủy – Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2014 & triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện đến Đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương và các đại biểu đại diện cho các đơn vị sản xuất; kinh doanh; Hành chính sự nghiệp và các đơn vị bán buôn điện trên địa bàn Điện lực Hương Thủy quản lý. 

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Hương Thuỷ
Ông: Nguyễn Thái Dương - Giám đốc Điện lực Hương Thủy thông báo đến khách hàng về tình hình SXKD của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Điện lực Hương Thủy Năm 2013 và kế hoạch cung ứng điện, tiết kiệm điện năm 2014. 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị: có đồng chí Nguyễn Sinh – Phó Giám đốc; Ông Nguyễn Qua – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế và Ông Đinh Văn Phúc đại diện cho Chi cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế… 
Theo https://www.dienluctth.com.vn/vn_tin-tuc/hoat-dong-sxkd/dien-luc-huong-thuy-to-chuc-hoi-nghi-khach-hang-nam-2014-trien-khai-thuc-hien-hoa-don-dien-tu-trong-thanh-toan-tien-dien-2103-pctth.aspx