Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Hương Thuỷ

Ngày đăng: 18-05-2014, 11:28 am

Nghiaphat.vn - Điện lực Hương Thủy – Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2014 & triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện đến Đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương và các đại biểu đại diện cho các đơn vị sản xuất; kinh doanh; Hành chính sự nghiệp và các đơn vị bán buôn điện trên địa bàn Điện lực Hương Thủy quản lý.

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Hương Thuỷ

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Hương Thuỷ

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị: có đồng chí Nguyễn Sinh – Phó Giám đốc; Ông Nguyễn Qua – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế và Ông Đinh Văn Phúc đại diện cho Chi cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế…

Theo https://www.dienluctth.com.vn