Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Thái Nguyên

Ngày đăng: 08-05-2014, 6:47 pm

Nghiaphat.vn - Ngày 8/5, công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2014. Dự hội nghị có đại diện Trung tâm khuyến công - Sở Công thương Thái Nguyên; các đơn vị là khách hàng lớn của công ty.

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Thái Nguyên

Hội nghị khách hàng công ty Điện lực Thái Nguyên năm 2014

Năm 2013 là năm công ty Điện lực Thái Nguyên chú trọng đổi mới công tác “Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng”. Công ty đã xây dựng được 11 phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu; xây dựng website; bố trí lực lượng thường trực xử lý sự cố 24/24. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện các giải pháp cải tạo nâng cấp nguồn lưới điện, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào công tác quản lý, vận hành; tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện như: chương trình Gia đình tiết kiệm điện; Trường học chung tay tiết kiệm điện ... Để chia sẻ với những khó khăn với ngành Điện, nhiều doanh nghiệp đã thay đổi phương thức sử dụng điện; sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao; chủ động sản xuất, kinh doanh trong những tình huống thiếu điện có thể xảy ra.

Với tổng số trên 280 nghìn khách hàng, trong đó có nhiều khách hàng sử dụng nguồn điện lớn. Năm 2013, công ty Điện lực Thái Nguyên vẫn cấp điện an toàn liên tục và đảm bảo chất lượng điện năng cho các phụ tải, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác cấp điện, công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mối nguy cơ gây sự cố; cải tạo đầu tư nâng cấp lưới điện các khu vực thiết bị kém chất lượng; chuyển phương thức cấp điện linh hoạt; phối hợp với các đơn vị bạn tránh sự cố và xử lý các tình huống sự cố nhanh nhất…Công ty cũng đề nghị khách hàng thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị; dự kiến công suất sử dụng; phối hợp trao đổi thông tin để ngành điện bố trí kết hợp thực hiện các phương thức cấp điện, cắt điện phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị định kỳ.

Theo https://thainguyentv.vn


Bài viết liên quan