Top

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Tuyên Quang

Ngày đăng: 22-06-2014, 2:51 pm

Nghiaphat.vn - Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Khách hàng năm 2014 nhằm đánh giá công tác kinh doanh điện năng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mang lại sự yên tâm và hướng tới sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Tham dự Hội nghị: Đại biểu Công ty Điện lực Tuyên Quang có đ/c Nguyễn Hùng Sơn Bí thư Đảng uỷ Giám đốc Công ty, các đ/c trong Ban giám đốc cùng các Đ/C trưởng phó các phòng và các đ/c trưởng các đơn vị trực thuộc. Đại biểu khách hàng gồm 50 đơn vị có sản lượng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đại diện cho trên 196.000 hộ khách hàng sử dụng điện

Hội nghị khách hàng năm 2014 của điện lực Tuyên Quang

Hội nghị khách hàng đã ghi nhận những kết quả mà Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2013. Đó là: Đảm bảo cung cấp cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên quang với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

- Điện thương phẩm năm 2013: 410,83 Triệu KWh đạt 101,7% kế hoạch giao

- Giá bán bình quân năm 2013: Thực hiện đạt 1.444,03 đ/kWh, vượt 3,33 đ/kWh so với kế hoạch giao

- Chỉ tiêu tổn thất điện năng: Thực hiện 9,49% giảm 0,01 % so với kế hoạch

- Công tác tiết kiệm điện: Kế hoạch của NPC giao 6,3 Triệu Kwh. Thực hiện tiết kiệm 7,39 triệu kWh, đạt 117, 2% KH giao

Tôn vinh giá trị cốt lõi trong việc thực hiện nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Năm 2013 Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thành lập các phòng giao tiếp khách hàng tại Công ty và các Điện lực trực thuộc để thuận lợi cho công tác giao dịch với khách hàng; Củng cố lại hệ thống giao dịch viên tại Công ty và các Điện lực đồng thời tổ chức tập huấn về công tác giao dịch cho các giao dịch viên để từng bước nâng cao công tác dịch vụ khách hàng tại Công ty và các Điện lực.

Năm 2014: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 đảm bảo tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động". Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư cho cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tiếp tục bị hạn chế là những thách thức to lớn đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV trong toàn Công ty đó là.

1. Công tác kinh doanh

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

- Điện thương phẩm: Đạt 440 Triệu Kwh

- Tỷ lệ tổn thất: 9%

- Tiết kiệm điện: 8 Triệu Kwh

2. Công tác dịch vụ khách hàng

- Chuẩn bị đủ vật tư và đảm bảo việc lắp đặt công tơ phát triển khách hàng mới trong thời gian 3 ngày (ngày làm việc) với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại khu vực Thành phố, thị trấn; 5 ngày (ngày làm việc) với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn; 7 ngày (ngày làm việc) với khách hàng sử dụng điện 3 pha sau trạm biến áp công công. Tạo điều kiện cấp điện nhanh nhất cho các khách hàng sử dụng điện có xây dựng trạm biến áp chuyên dùng.

- Thực hiện tốt các dịch vụ sửa chữa, nâng cấp, thí nghiệm thiết bị cho khách hàng.

- Thực hiện việc giải quyết các ý kiến và các yêu cầu của khách hàng liên quan đến cung ứng điện, sử dụng điện theo cơ chế “một cửa” tại phòng Giao dịch khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

- Thực hiện tốt việc thông báo tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch cho các khách hàng và tiếp tục triển khai thực hiện việc nhắn tin thông báo tiền điện, thông báo tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch tới khách hàng.

3. Công tác tiết kiệm điện

- Tích cực truyên truyền tiết kiệm điện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân và tập thể về tiết kiệm kiệm, để tiết kiệm nguồn tài nguyên Quốc gia. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để việc tuyên truyền trở thành một lĩnh vực thông tin được công luận quan tâm và không còn là vấn đề của riêng ngành điện.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ để tiếp tục tổ chức Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2014”

- Phối hợp với Sở Giáo dục và các trường trong tỉnh để tổ chức Chương trình “Trường học chung tay tiết kiệm điện” .

Kết thúc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang Đ/c Nguyễn Hùng Sơn đã biểu dương những nỗ lực thi đua của CBCNV toàn Công ty để phấn đấu hoàn thành được kế hoạch năm 2013 của Tổng Công ty giao đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp và chia sẻ những điểm nổi bậc của các doanh nghiệp, những việc cần phải tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Qua đó, mong muốn các cấp, các ngành và khách hàng nói chung các doanh nghiệp nói riêng hiểu những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Công ty Điện lực Tuyên Quang trong thời gian qua để tiếp tục ủng hộ và đồng hành.

Theo https://pctuyenquang.npc.com.vn


Bài viết liên quan