Top

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014 của điện lực Hiệp Đức

Ngày đăng: 24-02-2014, 8:31 am

Nghiaphat.vn - Ngày 21/02, Điện lực Hiệp Đức tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014. Tham dự Hội nghị khách hàng, có các đồng chí lãnh đạo, quản lý tại đơn vị và trên 30 khách hàng tiêu biểu, đại diện cho hơn 13 ngàn khách hàng sử dụng điện trên địa bàn gồm đại diện lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện lớn, các khách hàng pháp lý trên địa bàn hai huyện Hiệp Đức, Phước Sơn.

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014 của điện lực Hiệp Đức

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014 của điện lực Hiệp Đức

Qua báo cáo về tình hình cung cấp và sử dụng điện năm 2013, đơn vị đã đề ra phương hướng phục vụ khách hàng năm 2014, trong đó có việc chú trọng công tác dịch vụ khách hàng, những điểm chính về giá bán điện mới theo Thông tư 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công thương, các chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chương trình dịch vụ khách hàng của Công ty trong năm 2014.

Tại hội nghị khách hàng, các đại biểu tham dự đã góp ý thẳng thắn về những thiếu sót, yếu kém và đề xuất các biện pháp để việc cung ứng, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phục vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Điện lực Hiệp Đức đã trao thưởng cho các khách hàng tiêu biểu trong năm 2013 là: Chi nhánh Viettel Quảng Nam, Trung tâm viễn thông Hiệp Đức - Phước Sơn và Công ty khoáng sản Phúc Thuận.

Theo https://eqn.com.vn


Bài viết liên quan