Top

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014 của Điện lục Tam Kỳ

Ngày đăng: 14-03-2014, 11:59 am

Nghiaphat.vn - Vừa qua; Điện lực Tam Kỳ đã tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014. Dự hội nghị khách hàng có đại diện lãnh đạo phòng công thương TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng trực thuộc Điện lực và gần 40 đại biểu khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn Tam Kỳ, Phú Ninh

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014 của Điện lục Tam Kỳ

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2014 của Điện lục Tam Kỳ

Tại hội nghị khách hàng, khách hàng đã trực tiếp bày tỏ những khó khăn vướng mắc của đơn vị liên quan đến vấn đề sử dụng điện. Nhìn chung, khách hàng đều đánh giá tốt về thái độ của công nhân viên chức ngành điện, chất lượng cung cấp điện, về thông báo đến khách hàng lịch tạm ngừng cung cấp điện, . .. Các ý kiến của khách hàng được Giám đốc Điện lực Tam Kỳ trực tiếp trả lời. Trong năm 2014 ngành điện tiếp tục có phương án đầu tư, sữa chữa lưới điện, tối ưu hóa hệ thống lưới điện, cải thiện phong cách phục vụ đảm bảo cung cấp điện chất lượng, an toàn, liên tục.

Trong những năm gầy đây ngành điện đã xây dựng năm “Khách hàng và dịch vụ khách hàng” tập trung hướng đến khách hàng, tổ chức chế độ giải quyết một cửa, thông tin đến khách hàng gần hơn, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin như báo đài, trang web chăm sóc khách hàng (www.cskh.cpc.vn), đang triển khai nhắn tin SMS … . Điện lực đã xây dựng phòng giao dịch khách hàng, từ đó xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Điện lực với khách hàng.

Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của quý khách hàng trong thời gian đến thì Điện lực sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014, góp phần đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo https://doankhoidn.net