Top

Hội nghị kinh doanh DVKH và triển công tác năm 2014

Ngày đăng: 05-05-2014, 9:01 am

Nghiaphat.vn - Ngày 26/4/2014, PC Gia Lai đã tổ chức Hội nghị kinh doanh và dịch vụ khách hàng và triển công tác năm 2014. Hội nghị do ông Văn Đình Hậu - Phó giám đốc PC Gia Lai chủ trì. Hội nghị đã tổng kết các kết quả đạt được năm 2013, đồng thời đánh giá kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm điện năm 2013 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014.

Hội nghị kinh doanh DVKH và triển công tác năm 2014

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh năm 2013

Trong năm 2013, PC Gia Lai đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Các đơn vị đã có nhiều nghiên cứu, sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động và hợp lý hóa trong khâu kinh doanh như: Thiết lập bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại quy mô nhỏ (Phòng Kinh doanh và Phòng CNTT); Xây dựng chương trình quản lý thu tiền và chấm nợ tại quầy/điểm và ứng dụng công nghệ mã vạch của (P.Kinh doanh); Phối hợp với CPC IT xây dựng và ứng dụng thành công hệ thống nhắn tin SMS cho khách hàng (P.Kinh doanh); Giải pháp ứng dụng in, dán mã vạch để quản lý công tơ (P.Kinh doanh và XNĐC); Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho việc hiển thị văn bản, hình ảnh, video tại các phòng giao tiếp khách hàng (P.CNTT); Giải quyết thủ tục hồ sơ cấp điện mới trực tiếp trên máy tính (ĐL Ia Grai); Áp dụng tiện ích nhắn tin SMS và Email trên CMIS 2.0 để gởi thông báo và hóa đơn tiền điện đối với khách hàng khối cơ quan của ĐL Pleiku…

PC Gia Lai đã thiết lập được phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu và áp dụng thống nhất tại các Điện lực trong Công ty, cải thiện công tác giao tiếp khách hàng, là nơi cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để khách hàng nắm bắt cũng như giám sát quá trình thực hiện của đơn vị. PC Gia Lai cũng đã triển khai thành công và hoạt động ổn định việc ứng dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện.

Với những thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2013 được nêu ở các phần trên, năm 2013 PC Gia Lai vinh dự được các cấp khen thưởng về công tác KD&DVKH, được EVN tặng cờ thi đua, Bằng khen kèm theo tiền thưởng 50 triệu đồng cho Điện lực Pleiku đã đoạt giải Nhất trong phong trào thi đua xây dựng phòng GTKH kiểu mẫu, tặng cờ thi đua, Bằng khen kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng cho PC Gia Lai đã có thành tích xuất sắc về chỉ tiêu thu tiền điện; được EVNCPC tặng cờ thi đua kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng cho PC Gia Lai, đơn vị xếp thứ nhất trong công tác nâng cao chất lượng DVKH; tặng EVNCPC tặng cờ thi đua kèm tiền thưởng 6 triệu đồng cho Điện lực Đắk Đoa đã đoạt giải Ba trong phong trào thi đua xây dựng phòng GTKH kiểu mẫu trong EVNCPC.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các phòng nghiệp vụ, các Điện lực, Xí nghiệp trực thuộc PC Gia Lai trình bày báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề. Tham luận của các đơn vị tập trung vào các vấn đề công tác KD&DVKH như: Giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tỷ lệ truyền tải và phân phối, đẩy mạnh dịch vụ thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng, mở rộng và đa dạng hóa hình thức chăm sóc khách hàng qua điện thoại tại Bộ phận chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện khách hàng, áp giá bán điện…

Kết luận Hội nghị, ông Văn Đình Hậu, PGĐ Công ty cũng quán triệt nội dung chỉ đạo của EVN, EVNCPC đến tất cả các CBCNV trong đơn vị nhằm phát huy kết quả đã đạt được của Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013, đồng chí nhấn mạnh năm 2014 được EVN xác định là năm “Tối ưu hóa chi phí và điện cho miền Nam". Thông qua hội nghị này, Công ty hệ thống lại các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã thực hiện trong năm 2013, từ đó chỉ ra mặt được và mặt chưa được để có biện pháp khắc phục, nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng”.

Tại Hội nghị, PC Gia Lai đã tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công ty cho 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh điện năng năm 2013.

Theo https://www.cpc.vn


Bài viết liên quan