Top

Hội nghị người lao động năm 2014 của Điện lực Bắc Kạn

Ngày đăng: 20-03-2014, 7:40 am

Nghiaphat.vn - Ngày 18/3, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014. Tham dự có hơn 100 đại biểu là các cán bộ, công nhân viên đại diện cho người lao động của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị người lao động năm 2014 của Điện lực Bắc Kạn

Hội nghị người lao động năm 2014 của Điện lực Bắc Kạn

Trong năm 2013, việc thực hiện các chế độ đối với người lao động trong Công ty Điện lực Bắc Kạn được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định. Trong đó, nhiều nội dung đã được lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty quan tâm, theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là các nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phúc lợi và các chế độ khác. Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động được cụ thể hóa theo các quy định của Nhà nước và được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện đúng theo các nội dung quy định.

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã đưa ra thảo luận, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung, thông qua một số nội dung về: Thỏa ước lao động tập thể; quy chế thực hiện dân chủ, nội quy lao động của Công ty; quy chế về quản lý và phân phối tiền lương sản xuất, kinh doanh điện năng; quy chế xét phân phối tiền thưởng an toàn điện; quy chế xét nâng lương, thi nâng bậc lương cho cán bộ, công nhân viên; quy chế tạm thời về quản lý, phân phối và hoạch toán của các đơn vị thực hiện sản xuất khác; quy chế tạm thời về việc trợ cấp khó khăn và các đảm bảo xã hội xã hội khác...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Sơn– Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn nhấn mạnh: Trong năm 2014, Công ty tiếp tục phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp; xây dựng môi trường môi trường làm việc trong sạch, dân chủ; từng bước xây dựng mô hình quản lý hợp lý, tăng năng suất lao động, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên; công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt là công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Do vậy các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị cần tích cực thi đua, lao động hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ, phải luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí hàng đầu của mỗi cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty. Cán bộ, công nhân viên phải tự học hỏi, để đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn của ngành và tích cực tuyên truyền, tư vấn khách hàng nhiều nội dung liên quan đến công tác an toàn, sử dụng điện hiệu quả...

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động; bầu đại biểu dự hội nghị người lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị./.

Theo https://www.baobackan.org.vn


Bài viết liên quan