Top

Hội nghị Tổng kết hoạt động phát triển SPDV của Agribank Hải Dương

Ngày đăng: 19-03-2014, 8:06 am

Nghiaphat.vn - Ngày 16/03/2014, Agribank Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ giai đoạn 2009-2013 và tập huấn sản phẩm dịch vụ theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản 8931/NHNo-NCPT ngày 12/11/2013. Tham dự hội nghị có 125 cán bộ (42 cán bộ Hội sở tỉnh và 83 cán bộ chi nhánh loại III). Chủ trì hội nghị là Ông Phùng Tuấn Kiệt- Quyền Giám đốc.

Hội nghị Tổng kết hoạt động phát triển SPDV của Agribank Hải Dương

Hội nghị Tổng kết hoạt động phát triển SPDV của Agribank Hải Dương

Năm năm qua, hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ tại Agribank Hải Dương có những bước tiến bộ đáng lưu ý như: Chi nhánh đã triển khai có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ (SPDV) của Agribank, từ các SPDV truyền thống đến các SPDV ngân hàng hiện đại, góp phần đa dạng hóa danh mục SPDV của Agribank, duy trì khả năng cạnh tranh của Agribank trên thị trường.

Mặc dù những năm qua do biến động của nền kinh tế, thị trường vốn và lãi suất, song với những biện pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo Chi nhánh và nỗ lực của các đơn vị nên kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá, duy trì tăng trưởng cả về nguồn vốn và dư nợ, năm sau cao hơn năm trước, đúng định hướng, nâng cao tính tự lực trong công tác cân đối vốn tại Chi nhánh, thanh khoản ổn định; thực hiện tốt vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính tín dụng ở nông thôn, đáp ứng đủ vốn cho các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Nguồn vốn huy động từ khách hàng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, năm 2013 tăng 5.628 tỉ đồng, tỉ lệ tăng 167,4% so với năm 2009 ( thừa vốn 805,7 tỷ); dư nợ cho vay năm 2013 tăng 3.983 tỉ đồng, tỉ lệ tăng 98% so với năm 2009. Thị phần về nguồn vốn và dư nợ luôn được giữ vững và tăng trưởng , phù hợp với sự phát triển kinh tế địa phương (đến cuối năm 2013 nguồn vốn huy động chiếm 22%, dư nợ chiếm 22,5% thị phần trên địa bàn).

Ngoài nhóm sản phẩm huy động vốn và cấp tín dụng, chi nhánh còn đặc biệt quan tâm đến nhóm sản phẩm NH hiện đại và liên kết bán chéo, đáng lưu ý là:

Nhóm sản phẩm thẻ: Năm 2013 số lượng thẻ phát hành là: 33.016 thẻ, tăng 3.385 thẻ và bằng 124% so năm 2012. Số dư tài khoản thẻ đến cuối 2013: 149 tỷ, tăng 37 tỷ (+33%), Agribank chi nhánh Hải Dương là chi nhánh đứng thứ 2 về số lượng thẻ phát hành trên địa bàn tỉnh sau NH Ngoại thương, mặc dù cơ chế khuyến khích của Agribank thấp hơn, nhưng bù lại Agribank Hải Dương có lợi thế cạnh tranh về mạng lưới và địa bàn, nhất là địa bàn huyện. Năm 2013, Chi nhánh đẩy mạnh tốc độ tiếp thị trực tiếp, nhiều đơn vị trực tiếp Giám đốc tỉnh tham gia và hiệu quả mang lại là thiết thực. Đặc biệt quý 4 năm 2013 chi nhanh đã liên kết với Trung tâm xúc tiến việc làm và BHXH tỉnh mở cho đối tượng là người lao động thất nghiệp 4.500 thẻ, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Bảo an tín dụng: Doanh thu Bảo an tín dụng năm 2009 đạt 450 triệu đồng, năm 2010 là 2.930 triệu đồng; năm 2011 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và thêm vào đó là sự thiếu tập trung trong chỉ đạo điều hành của một số cơ sở và một số sai sót, yếu kém sau bán hàng của ABIC gây ảnh hưởng tâm lý khách hàng nên doanh số không đạt yêu cầu. (doanh thu 1.876,5 triệu, bằng 64% so năm 2010). Năm 2012 Lãnh đạo Chi nhánh đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp đồng bộ từ việc giao khoán đến từng chi nhánh và từng cán bộ tín dụng song song với việc phát động phong trào thi đua, kết quả năm 2012 có nhiều tiến triển tốt, doanh thu 4.662 triệu đồng, đạt 130 % chỉ tiêu kế hoạch cả năm và bằng 248% so năm 2011, đứng đầu toàn quốc về tốc độ tăng trưởng góp phần tăng doanh thu dịch vụ toàn Chi nhánh. Năm 2013 tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2012, Chi nhánh đã tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu Bảo an tín dụng, năm 2013 đạt doanh thu 7.201 tỷ, tăng 2.539 tỷ, tỷ lệ tăng 54,5%, tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn quốc về chỉ tiêu tăng trưởng.

Với sự phát triển các sản phẩm dịch vụ, trong những năm qua tốc độ thu dịch vụ tại Chi nhánh ngày càng tăng: Năm 2009: 10.454 triệu, năm 2010 thu dịch vụ đạt 16.095 triệu, tăng 5.641 triệu so với năm 2009, năm 2011 thu dịch vụ đạt 27.590 triệu, tăng 11.495 triệu so với năm 2010 và năm 2012: 31.411 triệu, tăng 3.821 triệu so năm 2011, riêng năm 2013 thu dịch vụ đạt 30.399 triệu, giảm 0,27% so năm 2012 chủ yếu giảm từ dịch vụ tư vấn tín dụng (do NHNN chi nhánh Hải Dương yêu cầu dừng thu) và kinh doanh vàng đang trong giai đoạn tổ chức lại.

Sau nội dung tổng kết, Hội nghị đã tập huấn một số sản phẩm dịch vụ mới và SPDV có thế mạnh tại địa bàn (trong đó tập trung cho SP huy động vốn và các sản phẩm NH hiện đại liên quan đến thẻ và sản phẩm liên kết bán chéo). Kết quả sau tập huấn 100% bài thu hoạch đạt yêu cầu từ khá trở lên.

Theo https://www.agribank.com.vn


Bài viết liên quan