Top

Lễ hội thanh trà lần thứ 4 năm 2014

Ngày đăng: 20-06-2014, 6:40 pm

Nghiaphat.vn - UBND thành phố Huế đã thống nhất cho phép phường Thủy Biều tổ chức Lễ hội Thanh trà trong 02 ngày 02 đêm, vào khoảng từ 22-24/8/2014.

Lễ hội thanh trà lần thứ 4 năm 2014

Lễ hội thanh trà lần thứ 4 năm 2014

Lễ hội là dịp tôn vinh và nâng cao hiệu quả của quả Thanh trà, kết hợp với nhiều hoạt động dân gian, cộng đồng của người dân địa phương. Trong khuôn khổ lễ hội, một hội thảo khoa học với chủ để “Thanh Trà Huế - Tiềm năng và cơ hội” cũng sẽ được tổ chức; đồng thời khai trương tour Du lịch cộng đồng phường Thuỷ Biều.

Dịp này, chợ quê Thuỷ Biều cũng được tổ chức dự kiến khoảng 50 gian hàng thanh trà và các sản phẩm do người dân Thuỷ Biều sản xuất.

Theo https://tapchisonghuong.com.vn


Bài viết liên quan