Top

Lễ khai trương Văn phòng Thừa phát lại tại Hà Nội

Ngày đăng: 17-04-2014, 8:16 am

Nghiaphat.vn - Ngày 16/4, Tổng cục Thi hành án Dân sự (Bộ Tư pháp) cùng UBND TP Hà Nội công bố Quyết định cho phép thành lập, tổ chức Lễ khai trương Văn phòng Thừa phát lại tại quận Ba Đình (gọi là Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình).

Lễ khai trương Văn phòng Thừa phát lại tại Hà Nội

Lễ khai trương Văn phòng Thừa phát lại tại Hà Nội

Đây là Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên trong tổng số 5 Văn phòng Thừa phát lại của TP Hà Nội được Nhà nước cho phép thực hiện các nhiệm vụ tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Đặc biệt, với chức năng lập vi bằng (xác lập bằng chứng các hành vi), Thừa phát lại sẽ bổ sung những điểm chưa đầy đủ, chưa với tới của nhiều dịch vụ pháp lý công đang triển khai hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự bày tỏ, Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên sẽ tạo tiền đề tốt để chế định thừa phát lại phát huy tốt nhiệm vụ chức năng, phục vụ yêu cầu hoạt động của người dân.

Thực tiễn thí điểm tại TP HCM đã bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò, hiệu quả của mô hình Thừa phát lại. Sau thí điểm, Hà Nội là tỉnh thành thí điểm mở rộng thừa phát lại, điều này khẳng định thí điểm chủ trương tái lập chế định thừa phát lại theo Chiến lược Cải cách tư pháp của Đảng là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn.

Theo https://thanhtra.com.vn


Bài viết liên quan