Top

Lễ Khánh thành Trung tâm Văn hóa, Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva

Ngày đăng: 15-08-2013, 7:40 pm

Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch cụ thể và giao cho các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo tổ chức sự kiện “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva,” dự kiến diễn ra từ ngày 21/11-24/11, tại thành phố Mátxcơva

Lễ Khánh thành Trung tâm Văn hóa, Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva và Hội thảo xúc tiến Du lịch - Đầu tư -Thương mại là những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong dịp này.

Lễ Khánh thành Trung tâm Văn hóa, Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva

Lễ Khánh thành Trung tâm Văn hóa, Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Tổng Công ty du lịch Hà Nội, Tổng Công ty thương mại Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch, đầu tư thương mại, qua đây giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh kinh tế Thủ đô cũng như tìm các đối tác chiến lược trong tương lai.

Tổng Công ty du lịch Hà Nội sẽ lựa chọn các doanh nghiệp du lịch phù hợp, tiêu biểu tham gia sự kiện.


Bài viết liên quan