Top

Lễ khởi công dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Phố Yên Hưng

Ngày đăng: 10-06-2014, 9:32 am

Nghiaphat.vn - Sáng ngày 7/6, Thị xã Quảng Yên tổ chức lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Phố Yên Hưng, hạng mục Đình chính thuộc phường Quảng Yên.

Lễ khởi công dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Phố Yên Hưng

Lễ khởi công dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Phố Yên Hưng

Di tích lịch sử văn hóa Đình Phố Yên Hưng thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Công chúa Liễu Hạnh và Thủy cung Thánh Mẫu. Hiện Đình còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị, với các tín ngưỡng dân gian góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Năm 2012, Đình Phố Yên Hưng được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Trải qua thời gian dài, di tích đã bị xuống cấp.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Phố Yên Hưng (hạng mục Đình chính). Trong giai đoạn 1 tiến hành tu bổ hạng mục Đình chính trên nền móng cũ, có diện tích 171,4m2. . Đình được tôn tạo kiểu chữ Đinh, gồm có 3 gian 2 trái. Dự án có tổng kinh phí gần 7,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa do công ty TNHH tu bổ di tích Long Hạ thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2014.

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình Phố Yên Hưng được khởi công sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển du lịch gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo https://www.qtv.vn


Bài viết liên quan