Top

Lễ Kỷ niệm 20 năm VN gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã

Ngày đăng: 29-05-2014, 6:05 am

Nghiaphat.vn - Ngày 27-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm (1994-2014) ngày Việt Nam gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Lễ Kỷ niệm 20 năm VN gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã

Lễ Kỷ niệm 20 năm VN gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã

Hiện tại, CITES có 180 quốc gia thành viên và Việt Nam chính thức là thành viên thứ 121 của CITES. Theo ước tính của các tổ chức quốc tế, buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã hằng năm trên thế giới có giá trị từ 10 đến 15 tỷ USD, đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm giảm lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Việt Nam khẳng định luôn sẵn sàng chủ động hoặc tham gia thực hiện các giải pháp cấp bách ở cả cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn bán trái phép qua biên giới các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và thực thi các quy định, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên./.'

Theo https://tongcuclamnghiep.gov.vn