Top

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa

Ngày đăng: 25-11-2013, 6:52 pm

Ngày 23/11/2013, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2013).

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các đồng chí đại diện các Bộ, ngành Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Bá Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Lê Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Sở ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố cùng các vị đại biểu, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu, hoạt động trên chiến trường Hiệp Hòa - Đức Hòa năm xưa.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống về chiến thắng trận Hiệp Hòa năm 1963. Đây là một chiến thắng đầy vẻ vang, mở đầu một chương oanh liệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân và Đảng bộ Long An. Đây là trận đánh đầu tiên của bộ đội tỉnh, nó đánh dấu một bước trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, đồng thời xoay chuyển thế và lực mới ở chiến trường địa phương. Chiến thắng Hiệp Hòa là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp của ba thứ quân và ba mũi giáp công, là sự hy sinh vô cùng lớn lao và gian khổ của các lực lượng vũ trang và nhân dân Đức Hòa nói riêng, Long An nói chung. Chiến thắng không chỉ làm nức lòng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Long An, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng miền Nam vững bước tiến lên để giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Trong niềm vui hôm nay, chúng ta mãi mãi trân trọng, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng nên mảnh đất Đức Hòa ngày nay, mãi mãi tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì quê hương Đức Hòa - Long An. Mãi mãi tri ân các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân qua các thời kỳ lịch sử đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương, để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với đường lối, chính sách đúng đắn, sáng tạo đã đưa nhân dân Đức Hòa - Long An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung hoàn sứ mệnh lịch sử cao cả, giải phóng, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng XHCN vững mạnh và tươi đẹp.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Anh hùng lực lượng vũ trang là người trực tiếp tham gia trận Hiệp Hòa năm xưa cũng đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược một trong những điểm son tô thắm cho truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân ta Long An.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi lễ chiến thắng trận Hiệp Hòa đã chứng minh cho sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Đảng bộ Long An, là kết quả của sự đoàn kết nhất quán và ý chí đấu tranh cao độ giữa quân và nhân dân Hiệp Hòa - Đức Hòa nói riêng và Long An nói chung. Kế thừa và phát huy tinh thần chiến thắng Hiệp Hòa, sau gần 40 năm thống nhất đất nước, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, quân và dân địa phương, huyện Đức Hòa đã vượt qua nhiều thách thức khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển thành vùng trọng điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh Long An trong tương lai, trên cơ sở quán triệt nội dung và tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An IX, huyện Đức Hòa tiếp tục phấn đấu theo những định hướng, nhiệm vụ mới về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung phát triển các lĩnh vực then chốt trong từng lĩnh vực kinh tế, tạo thành các mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và vững chắc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị lực lượng cho nguồn lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới. Phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa kết hợp với chương trình xóa đói giảm nghèo, tiến tới xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại.

Theolongan.gov.vn


Bài viết liên quan