Top

Lễ mít tinh hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày đăng: 27-12-2013, 6:43 am

Nghiaphat.vn - Sáng 26/12, tại Trường THCS Nam Trung Yên (Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh và ra quân triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015.

Hiện nay, nhiều nơi trên địa bàn cả nước môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Nhiều địa phương, trường học còn thiếu nước sạch, không có công trình vệ sinh đúng qui cách. Những hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe chưa được thực hiện thường xuyên. Một số dịch bệnh có xu hướng quay trở lại. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số và biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều khó khăn trong lĩnh vực vệ sinh, môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Lễ mít tinh hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia

Học sinh Trường THCS Nam Trung Yên thi ghép tranh về môi trường hưởng ứng Lễ mít tinh

Năm 2012-2013, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012-2015, tại Hà Nội, hàng trăm trường học đã được cải tạo, sửa chữa, xây mới công trình cấp nước, công trình vệ sinh trường học, đảm bảo không có trường học nào không có nhà vệ sinh. Cơ sở vật chất trường học được cải thiện, chất lượng giáo dục và sức khỏe học sinh được nâng cao rõ rệt.

Tại buổi lễ mít tinh, Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám Đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát động phong trào học sinh Thủ đô hưởng ứng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học với khẩu hiệu: “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe cộng đồng”. Việc triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học có ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhằm góp phần hình thành thói quen văn minh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay với xà phòng đúng cách, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp trong trường học thông qua các phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp”.

Bên cạnh đó còn những hoạt động thiết thực của các em học sinh nhằm hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015. Cụ thể, các giáo viên và học sinh cần tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh phòng dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nơi ở.

Các trường học đưa các nội dung giảng dạy về vệ sinh phù hợp từng cấp học. Đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục lồng ghép, truyền thông, giáo dục ngoại khóa, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong trường học tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe, xây dựng cộng đồng có nếp sống văn minh.

Xây dựng và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc Luật an toàn thực phẩm và các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết không để mất an toàn vệ sinh thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trong các trường học.

Theovnmedia.vn


Bài viết liên quan