Top

Lễ mít tinh kỷ niệm Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Ngày đăng: 03-06-2014, 9:37 am

Nghiaphat.vn - Hải Phòng, nơi diễn ra các sự kiện chính của Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ 1-8/6, đã hoàn tất các phần việc chuẩn bị. Theo đó, khoảng 2.000 người sẽ tham gia lễ mít tinh kỷ niệm Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam diễn ra vào sáng 7/6, tại khu du lịch Đồ Sơn.

Lễ mít tinh kỷ niệm Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Lễ mít tinh kỷ niệm Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2014 với 28 tỉnh, thành phố có biển trên cả nước tham gia, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông, quyết tâm chung sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, đảo; động viên ngư dân yên tâm sản xuất, vươn khơi./.

Theo https://vovworld.vn