Top

Lễ mít tinh Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Ngày đăng: 01-07-2013, 3:44 pm

Quỹ Bảo hiểm y tế hiện đóng góp 70% nguồn tài chính trực tiếp dành cho việc khám chữa bệnh.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Lễ mít tinh Ngày bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân”. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tới dự và lưu ý các cơ quan chức năng thực hiện tốt 3 mục tiêu của Đề án tiến tới BHYT toàn dân.

Sau hơn 20 năm hoạt động, nhất là sau 4 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, công tác này đã trở thành chính sách tài chính y tế quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đến nay, cả nước có gần 68% dân số tham gia bảo hiểm y tế, hơn 120 triệu lượt người được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm qua và Quỹ BHYT hiện đóng góp 70% nguồn tài chính trực tiếp dành cho việc khám chữa bệnh.

Lễ mittinh ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

Lễ mittinh ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

Tuy nhiên, ý thức tự giác tham gia bảo hiểm y tế của người dân chưa cao, tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân còn thấp với tỷ lệ tham gia của người lao động mới chỉ đạt 55%. Còn nhiều đơn vị trốn đóng, hoặc nợ đọng bảo hiểm y tế kéo dài. Các quy định về điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chưa hợp lý nên không khuyến khích được người dân tham gia lâu dài, liên tục. Cơ chế quản lý giá thuốc BHYT chưa đạt hiệu quả như mong muốn và tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế chưa được khắc phục triệt để…

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu của Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vừa được Chính phủ phê duyệt. Trong đó, tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 70% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến 2020 tỷ lệ này là 80%. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và từng bước đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế và hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, phấn đấu giảm tỷ lệ chi tiêu khám chữa bệnh trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40% vào năm 2020.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; trong đó kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những hạn chế, bất cập để chính sách BHYT ngày càng phù hợp với đòi hỏi thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Đối với cơ chế, chính sách mở rộng diện tham gia BHYT, cần chú ý quan tâm đến những đối tượng như nông dân, ngư dân, người có thu nhập dưới mức trung bình, người lao động tự do. Đối với cơ chế, chính sách chi trả, khám chữa bệnh BHYT cần chú ý quan tâm đến thủ tục hành chính, thái độ, y đức và chất lượng khám chữa bệnh; qua đó, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chất lượng khám chữa bệnh, cân đối quỹ BHYT và khả năng chi trả của người dân”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, cố tình nợ đọng, lạm dụng hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; Đối xử bình đẳng giữa bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh dịch vụ, từ đó nâng cao tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế. /.

Theo baomoi.com