Lễ phát động tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2015

Ngày đăng: 22-11-2015, 7:35 pm

Cùng với các tỉnh thành trên cả nước thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2015, sáng ngày 13.11, huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lễ phát động phong trào này với chủ đề "Hướng tới mục tiêu 90-90-90”. Tháng hành động này nhằm góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội với người nhiễm HIV/AIDS….

Nhà bạt và Lễ phát động tháng Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2015

Nhằm mở rộng việc tham gia lễ phát động và để người dân có thể tham gia một cách rộng rãi, lễ phát động lần này, ban tổ chức không thực hiện trong hội trường khép kín mà thực hiện ngoài trời. ban tổ chức đã chuẩn bị hai gian nhà bạt cỡ vừa để làm cho người tham dự ngồi tham gia. Tuy nhiên ban tổ chức đã khá sơ sót khi vị trí tổ chức lễ phát động khá nắng khi mặt trời lên cao, do đó một gian nhà bạt thì khá mát trong khi gian còn lại thì lại khá nắng. Để cải thiện tình trạng này, ban tổ chức nên chuẩn bị thêm một chiếc dù che ngoài trời cỡ vừa hoặc một số dù che nắng mưa để những người tham dự không phải đội nắng khi lễ phát động đang được thực hiện.

Năm nay, tháng hành động được Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề "Hướng tới mục tiêu 90-90-90”, đó là 90% người nhiễm HIV/AIDS biết được tình trạng nhiễm HIV/AIDS của mình; 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc kháng virus; 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp.