Top

Lễ thành lập cơ quan đại diện Bộ Xây Dựng tại TPHCM

Ngày đăng: 23-06-2014, 5:49 pm

Nghiaphat.vn - Ngày 20/6, tại TP HCM, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ thành lập và ra mắt nhân sự Cơ quan đại diện tại TP HCM.

Lễ thành lập cơ quan đại diện Bộ Xây Dựng tại TPHCM

Lễ thành lập cơ quan đại diện Bộ Xây Dựng tại TPHCM

Cơ quan đại diện Thanh tra Bộ xây dựng tại TP HCM được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-TTr ngày 13/5/2014 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện Thanh tra Bộ tại TP HCM.

Phát biểu tại lễ ra mắt Cơ quan đại diện bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, phụ trách Cơ quan đại diện tại TP HCM, cho biết: Việc thành lập Cơ quan đại diện tại TP HCM là một sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Xây dựng; đồng thời cũng tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những khiếu nại của tổ chức, cá nhân tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Thay mặt, tập thể CBCNV Cơ quan đại diện tại TP HCM bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phụ trách Cơ quan đại diện nhấn mạnh sẽ phát huy tinh thần những thành tựu, truyền thống tốt đẹp của ngành Thanh tra Xây dựng đã đạt được để phát triển Cơ quan đại diện tại TP HCM trở thành địa chỉ tin cậy của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên quan đến trách nhiệm quản lý của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo Thanh tra giao phó.

Theo https://nhatbao.net