Top

Nhà bạt đồng hành cùng các phiên tòa lưu động

Ngày đăng: 28-08-2014, 9:33 am

Trong bất cứ xã hội nào thì luôn có những quy định để giữ cho xã hội đó tồn tại và phát triển. Và một trong những quy định đó chính là những quy chế về pháp luật và việc thực thi pháp luật đó. Mọi người trong xã hội đó phải tuân theo để đảm bảo sự đi lên của xã hội đó.

Nhưng không phải lúc nào những quy định đó cũng được thực thi và giữ theo đúng theo quy tắc chung của xã hội. Và những người vượt khỏi những quy định ấy sẽ bị xã hội xem là tội phạm và phải chịu một hình phạt xứng đáng với hành động phạm tội của mình.

Thông thường các nghi phạm này sẽ được xét xử trong các phòng xử án được các luật sư bào chữa và tranh luận cho chính tội mà mình đã phạm. Nếu tội được chứng minh là đúng thì sẽ phải thực thi hình phạt theo đúng pháp luật quy định. Với những vụ án thường không quan trọng thì sự tham dự của người tham dự phiên tòa thường không nhiều và sức ảnh hưởng của vụ án cũng sẽ ít.

Nhưng để phát huy tính ảnh hưởng đến cộng đồng, thu hút sự quan tâm của công luận và xã hội, nhằm răn đe cũng như đưa ra một bài học và ngăn ngừa hành động phạm tội có thể xảy ra tiếp trong tương lai, nhiều vụ án đã được xét xử công khai không phải trong phòng xử án mà được tổ chức thành những phiên xét xử lưu động ngoài trời.

Nhà bạt đồng hành cùng các phiên tòa lưu động

Nhà bạt đồng hành cùng các phiên tòa lưu động

Ngày nay dưới sự phát triển không ngừng của các thiết bị tổ chức sự kiện, các phiên tòa này thường sử dụng các nhà bạt, dù che làm không gian diễn ra sự kiện. Dưới các mái nhà bạt, dù che người tham dự phiên tòa có thể yên tâm, thoải mái tham dự phiên tòa cho đến khi kết thúc phiên xử.

Nhà bạt đồng hành cùng các phiên tòa lưu động

Nhà bạt đồng hành cùng các phiên tòa lưu động

Việc tổ chức các phiên tòa trong phòng xử án hay lưu động ngoài trời thì các phiên tòa này vẫn có tác dụng nhất định đến tâm lý của tội phạm và người tham dự phiên tòa.