Top

Khánh thành Dự án cấp nước Khu Kinh Tế Vũng Áng

Ngày đăng: 03-02-2015, 7:57 am

Sáng 1/2 , tỉnh Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đã tổ chức lễ khánh thành các hạng mục công trình đập dâng Lạc Tiến–Kênh dẫn–Tuynel, thuộc Dự án cấp nước Khu Kinh Tế Vũng Áng.

Để hoàn thành dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã cùng nỗ lực vượt qua khó khăn đưa các hạng mục sớm đi vào hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết về nguồn nước cung cấp cho các nhà máy, cho các dự án trong khu kinh tế.

Nhà bạt tại lễ khánh thành Dự án cấp nước Khu Kinh Tế Vũng Áng

Nhà bạt tại lễ khánh thành Dự án cấp nước Khu Kinh Tế Vũng Áng

Chính vì thế việc tổ chức lễ khánh thành rất được chủ đầu tư coi trọng. Do địa hình của khu vực tổ chức buổi lễ không phù hợp với việc sử dụng dù che ngoài trời nên chủ đầu tư đã thuê nhà bạt từ dịch vụ cho thuê nhà bạt để làm khuôn viên chính. Khí hậu của khu vực này khá mát mẻ nên chủ đầu tư chỉ dùng nhà bạt không gian với mái trần màu trắng mà không dùng quây xung quanh. Việc bố trí này rất hợp lý nên khách tham dự cảm thấy rất thoải mái trong suốt thời gian buổi lễ tiến hành.

Nhà bạt tại lễ khánh thành Dự án cấp nước Khu Kinh Tế Vũng Áng

Nhà bạt tại lễ khánh thành Dự án cấp nước Khu Kinh Tế Vũng Áng

Công trình đập dâng Lạc Tiến–Kênh dẫn–Tuynel không chỉ cung cấp nước cho Khu Kinh Tế Vũng Áng mà còn có nhiệm vụ cấp nước tưới, nước sinh hoạt ổn định cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của địa phương, góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Công trình đi vào hoạt động cũng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương.


Bài viết liên quan