Top

Nhà bạt và dự án nâng cấp cảng Cửa Lò

Ngày đăng: 01-10-2014, 11:41 am

Cảng biển nước sâu Cửa Lò là một bộ phận của cụm cảng Nghệ An, đặt ở xã Nghi Thiết , huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Cảng được khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 12 năm 2010 có tổng vốn đầu tư là 490 triệu đô la Mỹ. Cảng có chiều dài là 3020 mét, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT – 50.000 DWT.

Hiện nay cảng Cửa Lò là cảng biển đầu mối của cảng biển Bắc Trung Bộ.

Ngày 27/9/2014 tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An, cục Hàng Hải Việt Nam đã chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò.

Nhà bạt không gian và dự án nâng cấp cảng Cửa Lò

Nhà bạt không gian và dự án nâng cấp cảng Cửa Lò

Trong không gian nhà bạt, nhiều vị đại diện của cục đã giới thiệu về dự án, phương án triển khai cũng như những thông tin chung về việc nâng cấp cảng Cửa Lò này.

Nhà bạt không gian và dự án nâng cấp cảng Cửa Lò

Nhà bạt không gian và dự án nâng cấp cảng Cửa Lò

Dự án này có tổng mức đầu tư là 375,6 tỷ đồng và chia thành hai giai đoạn. Sau khi hoàn thành cảng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An và các vùng phụ cận.