Top

Thành công từ dự án nuôi tôm trong nhà bạt

Ngày đăng: 02-04-2015, 7:49 am

Nhắc đến hai chữ nhà bạt, nhiều người sẽ liên tưởng đến các mái nhà bạt được sử dụng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện như dù che ngoài trời, nhà bạt không gian , bạt che.., rất ít người nghĩ rằng nhà bạt ở đây được thiết kế với khung sắt giống như nhà bạt sự kiện nhưng khác chăng là sử dụng cho mục đích ngư nghiệp.

Một trong những địa phương đã ứng dụng thành công việc nuôi trồng thủy sản , nhất là nuôi tôm ngay trong các nhà bạt này. Nếu như ngày xưa người nông dân chỉ biết dùng bạt che, vải bạt để lót bên dưới các vuông tôm, vuông cá thì ngày nay việc sử dụng bạt che còn kết hợp luôn cả nhà bạt để tạo nên một không gian kín dễ dàng điều tiết được lượng nước và môi trường sống của sinh vật cho phù hợp với nhu cầu nuôi trồng của mình.

Thành công từ dự án nuôi tôm trong nhà bạt

Thành công từ dự án nuôi tôm trong nhà bạt

Đặc biệt, trong những năm gần đây nhờ ứng dung những tiến bộ khoa học kỹ thuật như nuôi trong nhà bạt, nano, sử dụng vi sinh, quạt nước, sục khí bằng thiết bị hiện đại, tối tân, nên Quảng Ninh đã dần hình thành các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung có quy mô lớn cho nhiều kết quả rất khả quan.

Ngay tại thị xã Quảng Yên đã có cơ sở đầu tư với quy mô hiện đại ,ứng dụng công nghệ tiên tiến nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt là khu nuôi trồng thủy sản Đông Yên Hưng. Đầu năm 2015, công ty tiếp tục đưa vào nuôi tôm trong nhà bạt và mở rộng với 14 ao nuôi trên 2,5 ha.

Thành công từ dự án nuôi tôm trong nhà bạt

Thành công từ dự án nuôi tôm trong nhà bạt

Với việc chọn nuôi tôm trong nhà bạt sẽ hạn chế tác động của thời tiết, nhất là các đợt rét, các đợt nắng nóng dài ngày, đảm bảo về an toàn dịch bệnh.


Bài viết liên quan