Top

Tổng duyệt Lễ mít tinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 16-04-2014, 9:56 am

Nghiaphat.vn - Ngày 15-4, tin từ Tiểu ban lễ mít tinh (Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã ban hành thông báo số 61/TB-BCĐ ngày 14-4 về thời gian tổ chức tổng duyệt các lực lượng tham gia tại lễ mít tinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình.

Tổng duyệt Lễ mít tinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, thời gian tổng duyệt sẽ được chia làm 2 lần, cụ thể: lần thứ nhất, tổ chức vào ngày 23-4, lực lượng tham gia gồm, khối diễu binh, diễu hành, đồng diễn, xếp chữ, nghi thức và chạy đuốc (Khối diễu hành của các địa phương, đơn vị chỉ cử khối trưởng tham gia; xe hoa và đội hình 57 người khối diễu hành của các huyện không tham gia tổng duyệt lần thứ nhất). Các lực lượng tham gia có mặt tại sân vận động tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút để ổn định công tác tổ chức và đúng 7 giờ sẽ tiến hành tổng duyệt.

Lần thứ hai, tổ chức vào ngày 25-4, các lực lượng tham gia lễ mít tinh có mặt tại sân vận động vào lúc 6 giờ 30 phút để ổn định công tác tổ chức, và tiến hành tổng duyệt vào lúc 7 giờ. Đối với lần tổng duyệt thứ hai, lực lượng tham gia gồm: khối diễu binh, diễu hành, đồng diễn, xếp chữ, nghi thức và chạy đuốc (Khối diễu hành của các địa phương, đơn vị: yêu cầu có xe hoa tham gia, xe hoa các đơn vị bố trí trên đường Nguyễn Thị Minh Khai; riêng đội hình 57 người khối diễu hành của các huyện chỉ tham gia tại lễ mít tinh chính thức vào sáng 27-4).

Lễ mít tinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014) sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 27-4, tại sân vận động tỉnh Quảng Bình.

Theo https://www.baoquangbinh.vn


Bài viết liên quan